image banner
Tin liên quan
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA Y TẾ DỰ PHÒNG

Khoa Y tế dự phòng (YTDP) thuộc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-TTYT ngày 15/06/2022 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình.

Khoa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khoa Kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS, Khoa An toàn thực phẩm – Dinh dưỡng và Khoa Y tế công cộng thuộc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình.

1. Về cơ cấu, tổ chức

1.1. Lãnh đạo khoa

Gồm 01 viên chức phụ trách khoa, do giám đốc Trung tâm Y tế Quyết định về việc phân công nhiệm vụ phụ trách khoa YTDP.

1.2. Các bộ phận của khoa

Gồm có 06 viên chức phụ trách các hoạt động của khoa bao gồm:

- Công tác tiêm chủng mở rộng

- Công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS

- Công tác an toàn thực phẩm, dinh dưỡng

- Công tác Y tế học đường, nguyên nhân tử vong, phòng chống một số bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng, tai nạn thương tích

- Công tác bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật, an toàn vệ sinh lao động, nước sạch và vệ sinh môi trường

2. Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ

2.1. Vị trí

Khoa YTDP là khoa chức năng thuộc Trung tâm, chịu sự quản lý của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình và các cơ quan có liên quan.

2.2. Chức năng

Khoa YTDP có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về YTDP, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

2.3. Nhiệm vụ

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình giao cho Khoa Y tế dự phòng tham mưu, xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của khoa trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt ban hành.

- Hướng dẫn, giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với Trạm Y tế các xã, phường trên địa bàn.

Khoa Y tế dự phòng
  • Từ khóa :
Tiêu điểm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ NINH BÌNH  |  Quản trị
Địa chỉ: đường 30 tháng 6, phố Phúc Trọng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Email: ttyttpnb.yt@ninhbinh.gov.vn
Điện thoại: 02293.871.152

Trưởng Ban biên tập: Bác sỹ Chuyên khoa II: Đinh Thanh Bình - Phó Giám đốc Trung tâm

Thiết kế bởi VNPT