image banner
Tin liên quan
Kiểm tra công tác Dân số năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 tại Trạm Y tế Phường Ninh Khánh

    Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Y tế, vừa qua, Chi cục Dân số - KHHGĐ triển khai công tác kiểm tra công tác Dân số trên địa bàn Phường Ninh Khánh - Thành phố Ninh Bình.

anh tin bai

    Tại phường Ninh Khánh, đoàn đã kiểm tra, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu đối với công tác Dân số trên địa bàn. Sự phối kết hợp và tham gia của các ban ngành, đoàn thể tại địa phương trong việc triển khai công tác dân số trên địa bàn; Khảo sát mạng lưới và tình hình hoạt động của mạng lưới dân số các cấp (Ban Chỉ đạo công tác Dân số cấp xã, phường, cán bộ làm công tác dân số các cấp). Việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Công tác tuyên truyền (Công tác truyền thông trên các kênh, Tổ chức truyền thông tại cộng đồng, Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể...); Hoạt động truyền thông nhân các sự kiện... Kết quả thực hiện các chương trình: điều chỉnh mức sinh, kiểm soát quy mô dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và việc thực hiện báo cáo thống kê chuyên ngành dân số quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BYT. Tình hình thực hiện chỉ tiêu chuyên môn của năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

anh tin bai

    Trong thời gian 01 buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đánh giá những nội dung công việc Trạm Y tế đã làm được, ưu điểm cần phát huy và chỉ ra được mặt tồn tại, hạn chế của đơn vị, từ đó lên phương án hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật để đơn vị làm tốt hơn việc quản lý và thực hiện các hoạt động về dân số và phát triển tại địa phương. Đoàn kiểm tra Chi cục Dân số - KHHGĐ cũng đã ghi lại những kiến nghị, đề xuất của đơn vị để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Phòng Dân số - CSSKSS - Truyền thông
  • Từ khóa :
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ NINH BÌNH  |  Quản trị
Địa chỉ: đường 30 tháng 6, phố Phúc Trọng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Email: ttyttpnb.yt@ninhbinh.gov.vn
Điện thoại: 02293.871.152

Thiết kế bởi VNPT