image banner
Tin liên quan
Giới thiệu chung về Trung tâm Y tế Thành phố Ninh Bình

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TRUNG TÂM Y TÊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH

- Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình được kiện toàn trên cơ sở Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình cũ và các Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Được thành lập tháng 12/1988 và được kiện toàn theo Quyết định số 399/QĐ-SYT ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình đổi tên thành Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình.

- Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình và sự chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật của các Chi cục, Trung tâm thuộc hệ dự phòng, Trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh và các bệnh viện tuyến tỉnh;

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước. Địa điểm trụ sở chính tại Phố Phúc Trọng - phường Phúc  Thành -  thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình;

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình;

1. Chức năng

Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS: giám sát, sàng lọc phát hiện sớm, tiêm chủng phòng bệnh, điều trị dự phòng, triển khai các biện pháp chống dịch và khắc phục hậu quả của dịch bệnh; phòng, chống yếu tố nguy cơ phát sinh, lây lan dịch, bệnh;

b) Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm: kiểm soát và phòng, chống các yếu tố nguy cơ, giám sát, sàng lọc phát hiện, quản lý và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm;

c) Thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng, vệ sinh môi trường, y tế trường học, sức khỏe lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế và phòng, chống các yếu tố nguy cơ có hại cho sức khỏe theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức thực hiện khám, phân loại sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

2.2. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng:

a) Thực hiện sơ cứu, cấp cứu;

b) Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng;

c) Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức, quản lý điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện chất khác và điều trị HIV/AIDS theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện khám giám định y khoa theo quy định của pháp luật; tham gia khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

2.3. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ về chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sức khỏe sinh sản nam giới và người cao tuổi;

b) Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật chuyên ngành phụ sản và biện pháp tránh thai theo quy định;

c) Phòng, chống nhiễm khuẩn, ung thư đường sinh sản và các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con.

2.4. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về an toàn thực phẩm:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; điều tra, giám sát, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm;

b) Hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

c) Tham gia thẩm định điều kiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

2.5. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân số:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tư vấn, tầm soát, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình;

b) Tổ chức thực hiện và phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động về công tác dân số nhằm điều chỉnh mức sinh, kiểm soát quy mô dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

2.7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ y tế trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và đáp ứng tình trạng khẩn cấp về y tế.

2.8. Tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục, truyền thông, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, công tác dân số và phát triển trên địa bàn.

2.9. Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn;

b) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn và các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh (nếu có);

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn và đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số.

2.10. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật;

b) Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số và các đối tượng khác theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương.

2.11. Thực hiện việc tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, phương tiện tránh thai, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương và quy định của pháp luật.

2.12. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế, dân số theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương; thực hiện kết hợp quân - dân y theo đặc điểm, tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật.

2.13. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện theo quy định của pháp luật.

2.14. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; ứng dụng phát triển khoa học kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn.

2.15. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; xây dựng, tổng hợp, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về y tế, dân số theo quy định của pháp luật.

2.16. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Trung tâm: có Giám đốc và các Phó Giám đốc; số lượng các Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Giám đốc là người trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Y tế về mọi hoạt động của Trung tâm;

- Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công đảm nhận một số công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những nhiệm vụ được phân công;

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý về tổ chức cán bộ của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. Tổ chức bộ máy

* Các Phòng chức năng

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

- Phòng Dân số  - Chăm sóc sức khỏe  - Truyền thông;

- Phòng khám Đa khoa;

* Các khoa chuyên môn: Khoa Y tế dự phòng;

* Các Trạm Y tế xã, phường:

- Trạm Y tế phường Ninh Sơn

- Trạm Y tế phường Bích Đào

- Trạm Y tế phường Thanh Bình

- Trạm Y tế phường Ninh Phong

- Trạm Y tế phường Nam Bình

- Trạm Y tế phường Nam Thành

- Trạm Y tế phường Phúc Thành

- Trạm Y tế phường Đông Thành

- Trạm Y tế phường Vân Giang

- Trạm Y tế phường Ninh Khánh

- Trạm Y tế phường Tân Thành

- Trạm Y tế xã Ninh Nhất

- Trạm Y tế xã Ninh Tiến

- Trạm Y tế xã Ninh Phúc

 III. CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày tháng, cơ quan ban hành

2017

TTLĐ tiên tiến

Quyết định số 59/QĐ-SYT ngày 16/01/2018 của Sở Y tế Ninh Bình Sở Y tế Ninh Bình

2018

TTLĐ tiên tiến

Quyết định số 49/QĐ-SYT ngày 10/01/2019 của Sở Y tế Ninh Bình Sở Y tế Ninh Bình

2019

TTLĐ tiên tiến

Quyết định số 04/QĐ-SYT ngày 03/01/2020 của Sở Y tế Ninh Bình

2022

TTLĐ xuất sắc

Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình; Trung tâm đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2021

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức

Khen thưởng

Số, ngày tháng, cơ quan ban hành

2010

Bằng khen

Quyết định số:625/QĐ-BYT ngày 20/02/2011 của Bộ Y tế

2013

Bằng khen

Quyết định số:124/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND

2020

Giấy khen

Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND thành phố Ninh Bình; Trung tâm đã có thành tích trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

2020

Bằng khen

Quyết định số 3119/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ Y tế

2020

Cờ Thi đua

Quyết định số:38/QĐ-UBND ngày 11/01/2021của UBND

2021

Bằng khen

Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UNBD tỉnh.; Trung tâm đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

2021

Bằng khen

Quyết định số:453/QĐ-UBND ngày 11/06/2021của UBND; Trung tâm đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

2022

Giấy khen

Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND thành phố Ninh Bình; Trung tâm đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

2023

Giấy khen

Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 02/03/2023 của UBND thành phố Ninh Bình; Trung tâm đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
  • Từ khóa :
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ NINH BÌNH  |  Quản trị
Địa chỉ: đường 30 tháng 6, phố Phúc Trọng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Email: ttyttpnb.yt@ninhbinh.gov.vn
Điện thoại: 02293.871.152

Thiết kế bởi VNPT